W obszarze Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego system zdalnych konsultacji umożliwia CZD stosowanie ciągłego elektronicznego monitoringu pacjentów po transplantacji nerki i z kłębuszkowym zapaleniem nerek.


System oferuje usługę:

e-monitoring

 - regularne przypominanie pacjentowi o zaleceniach medycznych, otrzymanych podczas wizyty w CZD w celu poprawy jakości przestrzegania przez pacjentów zaleceń co do przyjmowania przewlekłej farmakoterapii oraz poprawy wyników.

Profil działalności Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego: Ogólna nefrologia oraz nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, prowadzenie chorych po przeszczepie nerki, dializoterapia i inne techniki terapii pozaustrojowej oraz badania kliniczne.