W obszarze Gastroenterologii system Dzieciaki Mazowsza oferuje lekarzom z ośrodków współpracujących szereg usług obejmujących zdalne konsultacje udzielane przez specjalistów z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka". System obejmuje następujące typy konsultacji:

Zdalne konsultacje lekarskie:

  • e-konsultacje ośrodków pediatrycznych - konsultowanie materiału medycznego przesłanego z ośrodka współpracującego do konsultanta w CZD,
  • e-konsultacje podczas przekazywania pacjenta 18-to letniego pod opiekę internistyczną - przesłanie badań pacjenta ewentualnie uzupełnionych opisami do współpracującego ośrodka internistycznego. W wyniku konsultacji lekarz prowadzący oraz pacjent otrzymuje informację zwrotną o ewentualnym przejęciu opieki nad pacjentem.

Zdalne konsultacje stanu zdrowia pacjenta:

  • zdalna konsultacja stanu zdrowia pacjenta w zakresie leczenia zaburzeń karmienia –regularna zdalna kontrola postępów leczenia pacjentów z zaburzeniami karmienia (wcześniej hospitalizowanych w klinice gastroenterologii),
  • stłuszczenie wątroby/otyłość - uzyskiwanie informacji o masie ciała i żywieniu dziecka oraz badaniach kontrolnych wykonywanych w rejonie oraz udzielanie zaleceń i komentarzy lekarskich.
Profil działalności Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania: Gastroenterologia i hepatologia - pełen zakres diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, opieka pediatryczna nad dziećmi przed i po przeszczepieniu wątroby, a także leczenie zaburzeń czynnościowe przewodu pokarmowego.