OPIEKA PEDIATRYCZNA

1.Cel procedury

Celem wykonania procedury „Opieka Pediatryczna" jest zaopiniowanie dokumentu „Skierowanie" pacjenta kierowanego z jednostki zlecającej partnerskiej do jednostki pediatrycznej w IP CZD.

2.Przebieg procedury

Poniżej zaprezentowany schemat prezentuje czynności wykonywane w procesie obsługi procedury „Opieka Pediatryczna"

 

 

Proces „Opieka Pediatryczna" inicjowany jest przez lekarza z jednostki partnerskiej kierującej pacjenta do jednostki pediatrycznej w IP CZD. Zlecenie wymaga podania danych identyfikujących kierowanego pacjenta.

 


W drugim kroku procesu realizacji zlecenia, lekarz Zlecający wypełnia dokument Skierowania oraz dołącza Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM) pacjenta.  EDM po skompletowaniu jest podpisywana elektronicznie lub własnoręcznie przez lekarza zlecającego i następnie udostępniana konsultantowi z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IP CZD.

Konsultant analizuje treść Skierowania z załączoną EDM i dokonuje jej oceny pod kątem przydatności do wykonania opinii dokumentu Skierowanie. W przypadku negatywnej oceny, EDM jest odsyłana do lekarza zlecającego w celu jej uzupełnienia.

EDM po uzupełnieniu podlega ponownej ocenie przez Konsultanta z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania IPCZD. Konsultant po zaakceptowaniu EDM  opracowuje opiniuje Skierowanie.

Wynik opracowanej opinii przez Konsultanta może być pozytywny lub negatywny. W przypadku pozytywnej opinii na Skierowaniu jest wpisany wynik opinii oraz termin przyjęcia pacjenta. Opinia Skierowania po jej autoryzacji przez konsultanta złożeniem podpisu elektronicznego lub własnoręcznego jest udostępniana lekarzowi zlecającemu z jednostki partnerskiej