SYSTEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH eSUM "DZIECIAKI MAZOWSZA"

Właściwa organizacja opieki zdrowotnej, zapewniająca optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, infrastruktury i bazy naukowo badawczej to wyzwanie, przed którym stają wszystkie ośrodki zdrowia. Z ogromną satysfakcją przedstawiamy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projekt „System elektronicznych usług medycznych eSUM Dzieciaki Mazowsza"
  • innowacyjny i konkurencyjny system telemedyczny, który umożliwi efektywne wykorzystanie zasobów medycznych i stanie się nowoczesnym uzupełnieniem tradycyjnej opieki zdrowotnej.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych dopasowanych do konkretnych schorzeń małych pacjentów. Interdyscyplinarny projekt Dzieciaki Mazowsza realizuje ten cel poprzez:
  • wspieranie lekarzy w precyzyjnym podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia(zdalne konsultacje ekspertów z CZD),
  • racjonalizację pracy specjalistów i redukcję procedur administracyjnych (w ramach wysokospecjalistycznych konsultacji i przyjęć do CZD),
  • wspieranie definiowanych procedur medycznych (powstaje certyfikowany portal wiedzy medycznej z bazą danych otwierającą nowe możliwości badawcze),
  • edukację pacjentów i ich rodzin.
Wdrożenie projektu przyczynia się też do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Mazowsza - dostęp do wiedzy, procedur administracyjnych, konsultacji lekarskich, monitoringu medycznego jest po raz pierwszy udostępniany w tak szerokim zakresie w formie e-usługi.

W fazie pilotażowej projekt obejmie gastroenterologię, nefrologię i kardiologię dziecięcą.